Informacje o kole

Koło Naukowe Informatyków „KERNEL” działa od 2002 roku (oficjalnie od 12. maja 2003 roku) przy Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koło zrzeszakilkudziesięciu studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej. Szeroki zakres działań Koła obejmuje między innymi projekty dla Wydziału, promocję oprogramowania Open Source, szerzenia specjalistycznej wiedzy informatycznej poprzez organizowanie wykładów ciekawych ludzi z branży IT i uczelni, współpracę z firmami informatycznymi w zakresie organizacji szkoleń, promocji produktów i praktyk.

Członkowie Koła pracują nad wieloma projektami, które mają usprawnić pracę nie tylko Dziekanatu czy Wydziału, ale także ich pracę developerską, jak również innych ludzi w społeczności Open Source. Tworzenie rozmaitych aplikacji rozwija ich zainteresowania i umiejętności, ale przede wszystkim doskonali pracę w zespole, co jest, uważamy, bardzo cenne.