Projekty

W roku akademickim 2016/2017 są realizowane następujące projekty:

  • Sensory WWW – stworzenie serwisu WWW do zbierania i analizy danych przesłanych ze stworzonych przez członków koła czujników – Github
  • Projekt nowej strony koła
  • Kontynuacja serii mini gier na Oculus Rift
  • System tagów NFC