SSKN

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na prezentacje Studenckiej Sesji Kół Naukowych, sekcji informatyki, która odbędzie się w budynku D-10 sala C, od 10:00-15:00 w czwartek 7.05.2015.

Poniżej lista tematów prezentacji 🙂

 • Szczepan Wiorek, „Wykorzystanie technik analizy obrazu w systemie komunikacji alternatywnej osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Marcin Kłonica, Szymon Niemiec, Kamil Gryziec, „System inteligentnego ostrzegania przed przeszkodami, na podstawie zapamiętanych przeszkód wykrytych przez kamery i dalmierze, dedykowany dla quadcopterów”
 • Dawid Szymczyk, Marcin Turek, Natalia Ślęzak, Michał Cziomer „Implementacja algorytmu stabilizacji lotu quadcoptera z zastosowaniem regulatora pid”, koło Informatyków Metal Soft
 • Kamil Dudek, Szymon Furman, Maciej Ciach, Adrian Foremny, „Projektowanie drogi lotu quadcoptera z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji wielokryterialnej”, koło Informatyków Metal Soft
 • Łukasz Rosół, „Autentykacja i autoryzacja użytkowników aplikacji okienkowych w obliczeniach masywnie zrównoleglonych typu „data farming””, koło Informatyków Metal Soft
 • Krzysztof Kuziorowicz, „Analiza dynamicznego równoważenia obciążenia obliczeniowego w zastosowaniu do modelowania wielkoskalowego za pomocą metod inspirowanych naturą”, koło Informatyków Metal Soft
 • Konrad Łata, „Implementacja sterowania gestami dla centrum multimedialnego”, koło Informatyków Metal Soft
 • Przemysław Lalak, „Skanowanie laserower obiektów rzeczywistych i ich cyfrowa reprezentacja w przestrzeni trójwymiarowej”, koło Skip
 • Paweł Brańka, Krzysztof Grzyb, Mirosław Małek, „System lokalizacji tablic rejestracyjnych”
 • Paweł Wal, „Implementacja solwera frontalnego zrównoleglonego w wielowęzłowym heterogenicznym środowisku sprzętowym”, koło Informatyków Metal Soft
 • Dmytro Zahanych, „Cross-control of android devices”
 • Bartłomiej Hebda, „Estymacja płci i wieku na podstawie informacji wizyjnej twarzy”
 • Jacek Pietras, Mariusz Nyznar, Krzysztof Gądek, „Symulacja zniszczeń lasu przez huragan”, koło Glider
 • Jacek Pietras, Aleksander Kawala, „Symulacja szermierki, konfrontacja światu wirtualnego z rzeczywistym”, koło Kernel i Glider
 • Marcin Gulik, „Wykorzystanie metod optymalizacji wielokryterialnej w sterowaniu ciągiem produkcyjnym”, koło Informatyków Metal Soft
 • Grzegorz Tokarz, „Artifical city – system agentowy do symulacji oraz predykcji ruchu miejskiego, z użyciem modelu ciągłego”, koło Glider
 • Adam Świeżowski, Dominika Krzysztofik, Natalia Musiał, „Symulacja ruchu miejskiego”, koło Glider
 • Paweł Marciniec, „Straszak na gołębie”, koło Energetyków Caloria
 • Jakub Hyła, Jakub Gil, Przemysław Babiarz, „Porównanie metod modelowania powierzchni morza”, koło Glider
 • Michał Plutecki, Jarek Burda, Wojtek Krysicki, „Aplikacja na tablety rozpoznająca pismo odręczne”, koło MacKN
 • Mateusz Kotlarz, „Symulacja ruchu drogowego”, koło Glider
 • Mateusz Staruchowicz, „Implementacja algorytmu tf-idf na reprogramowalnych platformach”, koło Informatyków Metal Soft