Fraktale na STM32

STM32 fraktale

Mini-projekt oparty na płytce prototypowej STM32F429I-DISC1 którego celem było stworzenie aplikacji embedded w języku C++ wykorzystującej dostępne w mikrokontrolerze mechanizmy takie jak DMA i  przerwania do realizacji prostego programu wyświetlającego popularne fraktale takie jak Zbiór Mandelbrota  na ekranie dołączonego wyświetlacza dotykowego.  W czasie implementacji zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie możliwie wydajnego przetwarzania danych oraz dużej responsywności na polecenia przekazywane przez użytkownika.