Sensory WWW

sensory WWW

Projekt wykorzystujący mikrokontrolery ATmega8  oraz moduły ethernetowe enc28j60 do akwizycji danych z wielu czujników takich jak termometr, barometr bądź czujnik poziomu Co2 w powietrzu i umieszczania ich na serwerze.

W ramach projektu stworzono prototypy przykładowych urządzeń, a także witrynę umożliwiającą prezentację otrzymanych wyników w formie łatwych do analizy wykresów i tabel. Każdy użytkownik ma możliwość zalogowania się w celu zarządzania widocznością poszczególnych sensorów i zbieranymi przez nie danymi ( w tym definiowania poziomów alarmowych).

Część sprzętowa została zrealizowana z wykorzystaniem języka C++ i środowiska Arduino IDE , a także profesjonalnego narzędzia do tworzenia schematów Eagle.

Witryna internetowa powstała w Django z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu szablonów oraz frameworku Bootstrap i biblioteki ChartJS . Zaimplementowano także API komunikujące się z obiektową bazą danych.