Walne spotkanie koła

Spotkanie poświęcone dalszym planom Koła Naukowego Kernel w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego odbędzie się w sali 101 w budynku D-10. 

Jest obowiązkowe dla każdego członka koła. W wypadku niemożności pojawienia się na spotkaniu należy poinformować o tym poprzez email wysłany na krzysztof.stachanczyk1995@gmail.com