Walne spotkanie koła 2

Jako, że musimy wprowadzić zmiany w statucie koła naukowego organizujemy dodatkowe walne spotkanie koła.

W skrócie chodzi głównie o zmiany w zasadach członkostwa umożliwiające nam kontrolę tego czy dana osoba działa dalej w kole. Na chwilę obecną nie jest to sformalizowane.

Zastanowimy się również nad wprowadzeniem symbolicznych składek członkowskich oraz tego w jaki sposób będziemy dokumentować prowadzone projekty i działalność.

Spotkanie odbędzie się dnia 11.04 o godzinie 19:40 sala D10 1.